ÇAMUR BANYOSU

ÇAMUR BANYOSU

Çamurun etkisi tropikal ilaç etkisi ile baz? durumlarda kar??la?t?r?labilir. Özellikle cilt hastal?klar?nda turbo dedi?imiz çamur tipi organik maddeler içeriyorsa aynen ilaç gibi etki yapabilir. Çamur türleri içerdikleri selüloz gibi maddelerin özelliklerine göre cilt üzerinden emilerek hem cilt üzerinde iyile?me etkisi yapar, hem de vücuttaki ba????kl?k sistemine ciddi etkileri söz konusudur. Çamur banyosu ile mineraller, vitaminler, do?al antibiyotikler içeren; organizmay? güçlendiren ve stres atmay? sa?layan bir terapiden faydalanabilirler.